International House

Newsletter

Kursy w Inowrocławiu

Dodano 2011-05-23

Kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge - FCE, CAE, CPE

Szkoły International House od lat przygotowują do honorowanych na całym świecie egzaminów organizowanych przez UCLES - University of Cambridge Local Examinations Syndicate:

 • FCE (First Certificate in English)
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)


 • Kursy egzaminacyjne obejmują zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijają sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Kładą także nacisk na umiejętność wypowiadania się w języku angielskim.
  Dużą uwagę przykłada się do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywanie testów, oswajanie się z materiałami audio, poznawanie zasad pisania wypracowań, ćwiczenie spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Daje to gwarancję biegłości we wszystkich dziedzinach sprawdzanych na egzaminie, a także umożliwia poznanie sposobu przeprowadzania samego egzaminu.

  Skuteczność kursów egzaminacyjnych prowadzonych przez IH poparta jest wysoką zdawalnością samych egzaminów.

  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-specjalistów (głównie anglojęzycznych), wśród których są również egzaminatorzy UCLES.

  Ma to ogromne znaczenie, gdyż studenci mają możliwość uzyskania praktycznych informacji na temat poszczególnych części egzaminacyjnych, a także wskazówek na temat wymagań stawianych im w trakcie zdawania egzaminu.

  Każda grupa egzaminacyjna poddawana jest egzaminom próbnym (Mock Exams). Umożliwiają one ocenę własnych możliwości, oraz uczą jak radzić sobie z technikami egzaminacyjnymi. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu `reading`, `use of English`, `listening` i `writing`, które oceniane są punktowo i procentowo. Pozwala to wskazać najsilniejsze i najsłabsze strony kandydata w łatwy i przejrzysty sposób. Próbne egzaminy przeprowadzane są na kilka miesięcy przed właściwymi egzaminami Cambridge, aby czas do nich pozostały móc wykorzystać na pracę nad tymi elementami, które sprawiają największe trudności.

  Szkoła Języka Angielskiego International House Bydgoszcz jest jedynym w regionie Kujawsko-Pomorskim afiliowanym Centrum Egzaminacyjnym. Jako centrum egzaminacyjne oferuje:

 • Egzaminy językowe (m.in. Young Learners, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS)
 • Egzaminy zawodowe (m.in. IT, ICT, ACCA, CIM), oraz inne - na żądanie.


 • Kursy egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych trwają 120 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne - w godzinach: 15.45 -17.20,17.35 - 19.10 lub 19.25 - 21.00.

  Kursy nieegzaminacyjne

  Osobom o zaawansowanym stopniu znajomości języka, które nie zamierzają weryfikować swych umiejętnosci poprzez egzaminy Cambridge proponujemy równoległe grupy nieegzaminacyjne. Doskonalą one biegłość językową, rozwijają słownictwo, utrwalają znajomość struktur gramatycznych.

  Kursy nie egzaminacyjne dla młodzieży i dorosłych trwają 128 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne - w godzinach 15.45 - 17.20,17.35 - 19.10 lub 19.25 - 21.00.

  cofnij

  International House World Organisation

  International House to największa na świecie i jedna z najbardziej uznanych organizacji zajmujących się nauczaniem języków obcych. W chwili obecnej w jej skład wchodzi 154 szkół w 54 krajach świata. Od 1953 roku uczymy własną metodą, która kiedyś innowacyjna i właściwie jedyna, dziś jest sprawdzoną podstawą każdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. Łączy w sobie logikę i konsekwencję z pasją i spontanicznością. Pracowało nad nią wielu nauczycieli, lingwistów i metodyków. Przyświecał im jeden cel: znalezienie skutecznej metody nauczania i uczenia się języka angielskiego. Metoda IH, spopularyzowana przez brytyjskie Królewskie Towarzystwo Naukowe, a następnie przez kursy metodyczne Cambridge RSA/CELTA, z czasem stworzyła podstawą szkoleń metodycznych nauczycieli na całym Świecie. Pierwsze z nich przeprowadzono właśnie w IH w 1962 roku. Nadal kształcimy tysiące nauczycieli, którzy są cenionymi w świecie profesjonalistami.

  Kontakt

  Oddział w Inowrocławiu
  ul. Farna 9
  88-100 Inowrocław
  tel./fax: 52 357 16 38

  tel.kom: 531407533

  e-mail: inowroclaw@inthouse.pl

   

  Biuro czynne:

  poniedziałek-piatek

  14:00 - 18:00


  Copyright © 2013 Szkoła Języka Angielskiego International House